Sân chơi Toán học

Học trực tuyến chưa bao giờ tương tác và hấp dẫn đến thế!

Sách giáo khoa của tương lai

Học tích cực

Định dạng nội dung độc đáo của chúng tôi làm cho việc học tương tác nhiều hơn bao giờ hết. Học sinh có thể tìm hiểu, khám phá và tích cực tham gia giải quyết vấn đềsáng tạo .

Cá nhân hóa

Nội dung có thể thích ứng liền mạch với các sinh viên khác nhau, cho phép mọi người đạt được thành thạo . Một gia sư ảo cá nhân đưa ra gợi ý và khuyến khích thời gian thực.

Kể chuyện

Mỗi khóa học có một câu chuyện hấp dẫn và đầy những hình minh họa đầy màu sắc. Khám phá tất cả các ứng dụng thực tế của toán học, và tại sao nó lại đẹp đến không ngờ.

“Beautifully designed and interactive courses. A front-runner for a new generation of textbooks.”Common Sense Education

“A mathematical wonderland.”Simon Singh

“Beautifully designed reinvention of the traditional textbook.”WideOpenSchool.org

“I am in awe of Mathigon’s work.”James Tanton, MAA

“One of the most accessible and engaging maths resources available on the web, a true mathematical wonderland.”Alex Bellos, The Guardian

“Textbook is the wrong word, because this is something totally new.”ilearntechnology

“Be ready to be visually blown away. Amazing math resources for the classroom!”Michelle, Teacher

“So amazing. It might change your life!”John Green

“The content of Mathigon is superb.”Educational App Store

“The most promising alternative to textbooks that I’ve seen!”Mark, Teacher

“Mathigon’s content and features transform the reader to a different world.”Shanthi, Teacher