Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi muốn nghe phản hồi, nhận xét hoặc câu hỏi của bạn! Vui lòng gửi email cho chúng tôi tại info@mathigon.org , hoặc điền vào mẫu dưới đây. Chúng tôi đọc tất cả tin nhắn của bạn, nhưng tiếc là không thể trả lời từng người một.

Việc phát triển nội dung mới tốn rất nhiều thời gian và vì chúng tôi là một nhóm rất nhỏ, chúng tôi không biết khi nào chủ đề cụ thể sẽ kết thúc. Nếu bạn đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn theo định kỳ với các cập nhật.