Đây là một bánh xe có đường kính 1. Khi bạn mở khóa chu vi, bạn có thể thấy rằng chiều dài của nó là chính xác :

01234π