Diện tích hình tròn

Nhưng làm thế nào để chúng ta thực sự tính diện tích của một vòng tròn? Chúng ta hãy thử cùng một kỹ thuật mà chúng ta đã sử dụng để tìm diện tích tứ giác : chúng ta cắt hình thành nhiều phần khác nhau, sau đó sắp xếp lại chúng thành một hình dạng khác nhau mà chúng ta đã biết diện tích (ví dụ hình chữ nhật hoặc hình tam giác).

Sự khác biệt duy nhất là, bởi vì các vòng tròn bị cong, chúng ta phải sử dụng một số phép tính gần đúng:

rπr

Ở đây bạn có thể thấy một vòng tròn được chia thành ${toWord(n1)} giày cao gót đế bằng. Di chuyển thanh trượt, để sắp xếp các nêm trong một hàng.

Nếu chúng ta tăng số lượng nêm lên ${n1} , hình dạng này bắt đầu trông ngày càng giống .

Chiều cao của hình chữ nhật bằng của vòng tròn. Chiều rộng của hình chữ nhật bằng của vòng tròn. (Lưu ý cách một nửa các nêm úp xuống và một nửa trong số chúng úp lên.)

Do đó, tổng diện tích của hình chữ nhật là khoảng A=πr2 .