Vòng tròn và PiPi Movies

Chúng tôi thậm chí có thể chuyển đổi toàn bộ một cuốn sách, như Harry Potter, thành một chuỗi các chữ số rất dài (a = 01, b = 02, v.v.). Nếu Pi bình thường, chuỗi này sẽ xuất hiện ở đâu đó trong các chữ số của nó - nhưng phải mất hàng triệu năm để tính đủ các chữ số để tìm thấy nó.

Pi rất dễ hiểu, nhưng có tầm quan trọng cơ bản trong khoa học và toán học. Đó có thể là một lý do tại sao Pi trở nên phổ biến khác thường trong văn hóa của chúng tôi (ít nhất, so với các chủ đề khác của toán học):

Pi is the secret combination for the tablet in “Night at the Museum 2”.

Professor Frink (“Simpsons”) silences a room of scientists by saying that Pi equals 3.

Spock (“Star Trek”) disables an evil computer by asking it to calculate the last digit of Pi.