Vòng tròn và PiSphere Surface

Để tìm diện tích bề mặt của một hình cầu, một lần nữa chúng ta có thể ước chừng nó bằng một hình dạng khác - ví dụ như một khối đa diện có nhiều mặt. Khi số lượng khuôn mặt tăng lên, khối đa diện bắt đầu trông ngày càng giống hình cầu.

SẮP RA MẮT: Bằng chứng diện tích bề mặt hình cầu