Đa giác và đa diệnPenrose

Penrose đã khám phá các tessellations hoàn toàn cho vui, nhưng hóa ra cấu trúc bên trong của một số vật liệu thực (như nhôm) theo một mô hình tương tự. Mẫu này thậm chí còn được sử dụng trên giấy vệ sinh, bởi vì các nhà sản xuất nhận thấy rằng một mẫu không định kỳ có thể được cuộn lên mà không có bất kỳ chỗ phồng nào.