Vòng tròn và PiPi Digits

Nếu Pi bình thường, điều đó có nghĩa là bạn có thể nghĩ về bất kỳ chuỗi chữ số nào và nó sẽ xuất hiện ở đâu đó trong các chữ số của nó. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một triệu chữ số đầu tiên của Pi - chúng có chứa ngày sinh của bạn không?

Một triệu chữ số của Pi

Search for a string of digits:
3.