Vòng tròn và PiSphere Maps

Diện tích bề mặt của một hình cầu

Tìm một công thức cho diện tích bề mặt của một hình cầu là rất khó. Một lý do là chúng ta không thể mở và làm phẳng bề mặt của một hình cầu, giống như chúng ta đã làm cho hình nón và hình trụ trước đây.

Đây là một vấn đề cụ thể khi cố gắng tạo bản đồ. Trái đất có bề mặt cong, ba chiều, nhưng mọi bản đồ in phải phẳng và hai chiều. Điều này có nghĩa là Nhà địa lý phải gian lận: bằng cách kéo dài hoặc squishing một số khu vực nhất định.

Ở đây bạn có thể thấy một vài loại bản đồ khác nhau, được gọi là phép chiếu . Hãy thử di chuyển hình vuông màu đỏ và xem khu vực này thực sự trông như thế nào trên quả địa cầu:

Mercator
Cylindrical
Robinson
Mollweide

As you move the square on the map, notice how the size and shape of the actual area changes on the three-dimensional globe.