Đa giác và đa diệnPenrose

Penrose

Tất cả các điều mà chúng ta thấy cho đến nay đều có một điểm chung: chúng là định kỳ . Điều đó có nghĩa là chúng bao gồm một mô hình thông thường được lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng có thể tiếp tục mãi mãi theo mọi hướng và chúng sẽ trông giống nhau ở mọi nơi.

Vào những năm 1970, nhà toán học và vật lý học người Anh Roger Penrose đã phát hiện ra những câu chuyện không định kỳ - chúng vẫn tiếp tục vô tận theo mọi hướng, nhưng không bao giờ giống hệt nhau. Chúng được gọi là nghiêng Penrose và bạn chỉ cần một vài loại đa giác khác nhau để tạo một:

Move the slider to reveal the underlying structure of this tessellation. Notice how you have the same patterns at various scales: the small yellow pentagons, blue stars, orange rhombi and green ‘ships’ appear in their original size, in a slightly larger size and an even larger size. This self-similarity can be used to prove that this Penrose tiling is non-periodic.