Bảng chú giải

Chọn một trong những từ khóa bên trái

Biến đổi và đối xứngGiới thiệu

Thời gian đọc: ~10 min

Nhiều khái niệm hình học như đường hoặc đa giác đã được các nhà toán học phát minh ra. Đối xứng, mặt khác, là ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Hầu như tất cả các loài thực vật, động vật và thậm chí cả con người chúng ta đều đối xứng.

Theo thời gian, chúng ta đã bắt chước sự đối xứng của tự nhiên trong nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ và thiết kế. Hình dạng và mẫu đối xứng dường như trông đẹp hơn so với hình không đối xứng.

Nhưng đối xứng là quan trọng hơn nhiều so với chỉ đơn giản là nhìn đẹp . Nó nằm ở chính nền tảng của vũ trụ của chúng ta, và thậm chí có thể giải thích các định luật vật lý cơ bản nhất.

Mặc dù đối xứng là một khái niệm rất trực quan, nhưng việc mô tả nó về mặt toán học khó khăn hơn bạn nghĩ. Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu về các phép biến đổi , đó là những cách để chuyển đổi một hình hình học thành một hình khác. Đây là vài ví dụ:

Kết quả của một biến đổi được gọi là hình ảnh . Chúng ta thường biểu thị hình ảnh của một hình dạng A như A , phát âm là Một thủ tướng. Có nhiều loại chuyển đổi khác nhau, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn trong suốt khóa học này.

Archie